movie poster
play trailer

Play trailer

How I Was Systematically Destroyed by an Idiot

Director:

Slobodan Šijan

Genres:

Comedy, Drama

Actors:
Danilo 'Bata' Stojković, Svetislav Goncić, Radoš Terzić...
Release:
1983
Duration:
98min
Origin:
RS
Story:
The film follows a life of a homeless, but very well read, Marxist who is coping with Che's death and wishes to live a life of revolutions and workers' uprisings. He is a hypochondriac, bitter at the world, and blaming his old capitalist boss for his life's misery. ___________________________________________________________________________ Pogibija kubanskog gerilca Če Gevare snažno je potresla i zaokupila Babija Papušku, beskućnika sa socijalne i kulturne margine, ali još uvek zakletog, ortodoksnog idealistu koji veruje u progres i stvaranje boljeg sveta. Tako Babi postaje Čeov "dvojnik", sledbenik, ali ne sa oružjem u ruci, već kao pobornik tada omiljene legende. Njegova sudbina se prepliće sa događajima koji prethode burnoj 1968. godini, pa i samim studentskim nemirima u Beogradu, koji će za Babija da prestavljaju "jednu revoluciju". Ovo je priča o "čoveku koji nikada nije imao potpunu revoluciju".

*To screen the film, download the Artinii Cinema Player free of charge. Make sure to read the minimal system requirements.