movie poster

Crows

Director:

Ljubiša Kozomara...

Genres:

Drama

Actors:
Slobodan Perović, Milan Jelić, Jelisaveta 'Seka' Sablić...
Release:
1969
Duration:
76min
Origin:
RS
Story:
A flat broke aging boxer, living on the verge of existence, teams up with the equally desperate people in the city's suburbia to steal, cheat, and even kill for the money. ___________________________________________________________________________ Ostareli bokser, da bi od nečega živeo, počinje da se bavi sumnjivim ljudima. Zima je i počinju da se ponašaju kao vrane, pljačkaju, kradu, tumaraju. Da bi se oslobodio takvog života, odlazi daleko u trošnu kuću i tu, ponovo, počinje, i u istom trenutku se završava priča o zaboravljenim ljudima današnjeg sveta.

*To screen the film, download the Artinii Cinema Player free of charge. Make sure to read the minimal system requirements.